Canlı Ders

Engellinin Hakları

SGK Sınav

SGK Becayiş

SGK Ailesi

İşte Çalışmalar

Kamuya KPSS 50 puan ile 3.845 personel ve memur alımı! Kasım ayı 2021 personel alımı

0 Comments

Kamu ve özel sektör alımları Kasım ayı içerisinde de devam ediyor. Türkiye’nin farklı illerinde özel sektör ve kurumlarında istidam edilmek üzere toplamda 3.845 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istidam sağlayan kurumlar, yine en az KPSS 50 puan şartı arıyor. . İşte 2021 Kasım ayı memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı Kamu ilanları…  

2021 Ekim ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 3.845 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;

 • İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi 36 Adet Sözleşmeli Personel Alacak

 • Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi 42 Adet Sözleşmeli Personel Alim İlanı

 • Dokuz Eylül Üniversitesi 59 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Tarsus Üniversitesi 52 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Atatürk Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Esenler Belediye Başkanlığı15 Zabıta Memuru Alacak

 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personel Alacak

 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 30 Sürekli İşçi Alacak

 • İçişleri Bakanlığı 124 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Mersin Üniversitesi 74 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 25 Müfettiş Yardımcısı Alacak

 • Kültür Ve Turizm Bakanlığı 41 Sözleşmeli Sanatçı Alacak

 • İçişleri Başkanlığı 15 İçişleri Uzman Yardımcısı Alacak

 • Hacettepe Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Ordu Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Kafkas Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Ticaret Başkanlığı 70 Ticaret Uzman Yardımcısı Alacak

 • Ardahan Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Kamu Denetçiliği Kurumu 20 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alacak

 • Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumu 15 Sigortacılık Uzman Yardımcısı Alacak

 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 105 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Sağlık Başkanlığı 15 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Şahinbey Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru Alacak

 • Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı Alacak

 • Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 648 Sözleşmeli Personel Alacak

 • Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 Sözleşmeli Arama Ve Kurtarma Teknisyeni Alacak

 • Akşehir Belediye Başkanlığı 17 Memur Alacak

Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve personel alımı genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği üzere;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

 Haber7 https://www.haber7.com/memur/haber/3165372-kamuya-kpss-50-puan-ile-3845-personel-ve-memur-alimi-kasim-ayi-2021-personel-alimi

No Comments

Leave a Reply