Canlı Ders

Engellinin Hakları

SGK Sınav

SGK Becayiş

SGK Ailesi

İşte Çalışmalar

ÇOME en az lise mezunu sözleşmeli personel alımı başladı! Başvuru ekranı…

0 Comments

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek toplamda 37 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu olma şartı aranan adaylar KPSS puanı esas alınarak görevlendirilecek. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise adaylara ilan ile duyuruldu. İşte ÇOMÜ personel alımı resmi ilan metni…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 15 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar https://ilan.comu.edu.tr/ adresin üzerinden gerekli belgeleri yüklemek koşulu ile online olarak başvurularını tamamlayabilecek. 

BAŞVURU EKRANI

Genel Şartlar:

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

  • KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Özel Şartlar:

  • Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

  • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

 Haber7 https://www.haber7.com/memur/haber/3168144-come-en-az-lise-mezunu-sozlesmeli-personel-alimi-basladi-basvuru-ekrani

No Comments

Leave a Reply