Canlı Ders

Engellinin Hakları

SGK Sınav

SGK Becayiş

SGK Ailesi

İşte Çalışmalar

Karadeniz Teknik Üniversitesi en az lise mezunu 39 personel alım ilanı! Başvuru detayları neler?

0 Comments

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puanı esas alınarak istidam sağlayacak olan kurum, adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. İşte KTÜ personel alımı resmi ilan metni…

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 1 Aralık 2021 tarihinde başladı ve 15 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.

Adarlar gerekli belgeler ile birlikte üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığının https://online.ktu.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

BAŞVURU EKRANI

KTÜ tarafından yayınlanan ilan ile belirtilen kadrolar şu şekilde;

  • Hemşire

  • Büro Personeli

  • Destek Personeli

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi

  • Teknisyen

  • Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı l(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, İflas, İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

  • Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Ortaöğretim (B) ile 2020 Ön Lisans (B) ve 2020 KPSS Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ

 Haber7 https://www.haber7.com/memur/haber/3168124-karadeniz-teknik-universitesi-en-az-lise-mezunu-39-personel-alim-ilani-basvuru-detaylari-neler

No Comments

Leave a Reply