Canlı Ders

Engellinin Hakları

SGK Sınav

SGK Becayiş

SGK Ailesi

İşte Çalışmalar

Çukurova Üniversitesi KPSS 55 puan ile personel alımı başladı! Başvuru detayları neler?

0 Comments

Çukurova Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre 46 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknikeri, psikolog, değer sağlık personeli, destek personeli, teknisyen ve gemi adamı kadrolarında istidam sağlayacak kurum, adaylardan en az 55 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detayları duyuran üniversite, en az ilkokul mezunları arasından alım gerçekleştirecek. İşte 2021 personel alımı resmi ilan metni…

Çukurova Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 17 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. 

Başvuru için adaylar www.cu.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru yapılacak pozisyona ilişkin gerekli evrakları eksiksiz olarak yüklemek koşulu ile başvurularını online olarak tamamlayabilecek.

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

  • Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 

  • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

  • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 

  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

  • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

  • Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır, **GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

 Haber7 https://www.haber7.com/memur/haber/3173628-cukurova-universitesi-kpss-55-puan-ile-personel-alimi-basladi-basvuru-detaylari-neler

No Comments

Leave a Reply